ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ให้ความรู้ความเข้าใจการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากเชื้อโรค ผ่านกิจกรรมเต้น ?ล้างมือบ่อย ๆ?

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 งานอนามัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร ให้ความรู้ความเข้าใจการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากเชื้อโรค ผ่านกิจกรรมเต้น ?ล้างมือบ่อย ๆ? ส่งเสริมการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้กับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร