ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อบรม

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเปิดงาน การจัดอบรมการใช้ MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ให้กับตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม 10 โรงเรียน ดังนี้ 1.รร.โฆสิตสโมสร 2.รร.วัดอมรินทราราม 3.รร.วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 4.รร.วัดช่างเหล็ก 5.รร.ประถมทวีธาภิเศก 6.รร.อนุบาลวัดนางนอง 7.รร.ราชวินิตประถมบางแค 8.รร.วัดนาคปรก 9.รร.วัดด่าน(หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) 10.รร.วัดหนัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนโฆสิตสโมสร