ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัลบัมทั้งหมด

โรงพยาบาลศิริราชมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิชัย เบญจรงคกุล และนายพิรชัย เบญจรงคกุล มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ร่วมพิธีอันเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ประทานจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

Kosit Open House

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

นักเรียนเข้าศึกอบรมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

กิจกรรมค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

หลวงตาปรสิทธิ์ อาจิณฺณธมฺโม พระอาจารย์สอนศีลธรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานศึกษา ครั้งที่ 3

นักเรียนอนุบาล 3 รับการประเมินพัฒนาการ

ทดสอบก่อนสอบ Pre- O-net ปีการศึกษา 2565

ตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่70

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดบ้านมหรรพ์นิทรรศวิชาการ

เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศึกษานิทศเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัย

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 Kosit Games

ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาครูสุพจน์ รักร่วม

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนสตรีวัดระฆง

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนสตรีวัดระฆง

ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี

สาธารณสุขศูนย์ 30 (วัดเจ้าอาม)เข้าตรวจสุขภาพและพัฒนาการนักเรียน

ผู้อำวนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าให้กำลังใจนักเรียนก่อนการสอบ O-net

ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูเข้าร่วมเชิญสัญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ศูนย์ประสานการสอบที่ 5

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Happy to exercise โครงการสำหรับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจัดโดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคณะครูที่ได้รางวัลเข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้อำนวยการเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดหนัง

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 1-3

กิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา (904)

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

วันตรุษจีน

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร

ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล

Kick off and The diary ร่วมงานย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น 12 ปี (ชาย)

กิจกรรมวันเด็ก

วันครู 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ผู้อำนวยการคณะครูกราบขอพรปีใหม่

ผู้อำนวยการร่วมงานฌาปนกิจ คุณแม่และพี่สาว พระมหาไพบูลย์

การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านเขียน

คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อนุเคราะห์แจกไอศครีมและ snack bok ให้กับนักเรียนทุกๆคน

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มกรุงะนบุรี ครั้งที่ 1/2566

ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

เข้าค่ายลูกเสือ 14-16 พ.ย. 65

อบรมการปฐมพยาบาล

ร่วมงานมหาทานผ้าป่าสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบธรรมศึกษา 2565

วันมหาธีรราชเจ้า

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดภาคเรียน

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ร่วมงานกฐินพระราชทานวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด

การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการเข้ารับตำแหน่ง

นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการ

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการดรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครองมอบอุปกรณ์กีฬา

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ระดับชั้นปฐมวัยเรียนรู้แหล่งเรียนรู้

ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพ

ร่วมงานมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมสวมนต์หมู่

สัปดาห์ห้องสมุด

ร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ

ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันพระ

จัดการเรียนการสอน o-net

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่าย English Camp

วันแม่

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

อบรม

กิจกรรมหล่อเทียน

ตักบาตรวันพระ

กิจกรรมวันสุนทรภู๋

แต่งกายผ้าไทย

สวดมนต์ยาว วันศุกร์

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตาม

วันเปิดเทอมวันแรก

เตรียมความพร้อม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นิเทศติดตามวันเปิดภาคเรียน

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 2564

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

นักเรียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1

กิจกรรมแนะแนว

ประเมินความพร้อมด้านการอ่าน RT

รับรางวัลแทนนักเรียน งาน S.R. Online Open House

แจกอาหารเสริมนม+ค่าอาหารกลางวัน

ประชุมบุคลากรครู

วันตรุษจีน

กิจกรรมวันเด็ก

บุคลากรรับการฉีดวัคซีน เข็ม ที่ 3 Pfizer,BioNTech

คุณบัญชา เทียนศิริ ประธานชุมชนวังหลัง ใช้สถานที่ โรงเรียน จัดงานวันเด็ก

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านน้ำท่วม

คณะครูฝึกการตรวจ ATK ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

นักเรียนชั้น ป.6 ถ่ายภาพ เตรียมจบการศึกษา

น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒน ท่านบวรรังษี

แจกอาหารเสริม (นม)ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมครู ครั้งที่7/2564

ลงนามข้อตกลงการพัฒนางาน

มอบโล่และเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดสื่อจาก กศจ.

กิจกรรมแห่กระทงถวายวัด

รับการนิเทศกำกับติดตาม

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมส

วันภาษไทย

ระบบดูแลช่วยเหลือ

อบรมการทำสื่อ

ฉ๊ดพ่นฆ่าเชื้อ

หน่วยตรวจพระราชทาน

สอบ NT

นิเทศติดตาม

การเรียนการสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การเรียนการสอน

แจกอาหารเสริมนมและค่าอาหารกลางวัน

การเรียนการสอน

ประชุมยกระดับ NT

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

English Camp

ทัศนศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

21 กันยายน วันสันติภาพสากล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ลงนามถวายพระพร

แจกหน้ากาก

เทียนพรรษา

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ฉีดวัคซีน

หล่อเทียน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

รับโล่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

Open House Kosit. เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็ก 10 ม.ค. 63

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันพระ02/01/63

ทำบุญตักบาตร25/12/62

วันคริสต์มาส

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกๆวันพระ

ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

ประชุม