ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัลบัมทั้งหมด

นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการ

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการดรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครองมอบอุปกรณ์กีฬา

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ระดับชั้นปฐมวัยเรียนรู้แหล่งเรียนรู้

ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพ

ร่วมงานมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมสวมนต์หมู่

สัปดาห์ห้องสมุด

ร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ

ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันพระ

จัดการเรียนการสอน o-net

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่าย English Camp

วันแม่

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

อบรม

กิจกรรมหล่อเทียน

ตักบาตรวันพระ

กิจกรรมวันสุนทรภู๋

แต่งกายผ้าไทย

สวดมนต์ยาว วันศุกร์

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตาม

วันเปิดเทอมวันแรก

เตรียมความพร้อม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นิเทศติดตามวันเปิดภาคเรียน

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 2564

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

นักเรียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1

กิจกรรมแนะแนว

ประเมินความพร้อมด้านการอ่าน RT

รับรางวัลแทนนักเรียน งาน S.R. Online Open House

แจกอาหารเสริมนม+ค่าอาหารกลางวัน

ประชุมบุคลากรครู

วันตรุษจีน

กิจกรรมวันเด็ก

บุคลากรรับการฉีดวัคซีน เข็ม ที่ 3 Pfizer,BioNTech

คุณบัญชา เทียนศิริ ประธานชุมชนวังหลัง ใช้สถานที่ โรงเรียน จัดงานวันเด็ก

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านน้ำท่วม

คณะครูฝึกการตรวจ ATK ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

นักเรียนชั้น ป.6 ถ่ายภาพ เตรียมจบการศึกษา

น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒน ท่านบวรรังษี

แจกอาหารเสริม (นม)ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมครู ครั้งที่7/2564

ลงนามข้อตกลงการพัฒนางาน

มอบโล่และเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดสื่อจาก กศจ.

กิจกรรมแห่กระทงถวายวัด

รับการนิเทศกำกับติดตาม

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมส

วันภาษไทย

ระบบดูแลช่วยเหลือ

อบรมการทำสื่อ

ฉ๊ดพ่นฆ่าเชื้อ

หน่วยตรวจพระราชทาน

สอบ NT

นิเทศติดตาม

การเรียนการสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การเรียนการสอน

แจกอาหารเสริมนมและค่าอาหารกลางวัน

การเรียนการสอน

ประชุมยกระดับ NT

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

English Camp

ทัศนศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

21 กันยายน วันสันติภาพสากล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ลงนามถวายพระพร

แจกหน้ากาก

เทียนพรรษา

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ฉีดวัคซีน

หล่อเทียน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

รับโล่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

Open House Kosit. เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็ก 10 ม.ค. 63

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันพระ02/01/63

ทำบุญตักบาตร25/12/62

วันคริสต์มาส

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกๆวันพระ

ผู้อำนวยการ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

ประชุม