ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)