ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร