ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานการประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ในการนี้ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร