ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โดย นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร