ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่ิการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และนางสาวไกรวัลย์ ธะนู ครูชำนาญการ วิทยากรท้องถิ่น เป็นผู้ประเมิน ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และคณะครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องสมุด โรงเรียนโฆสิตสโมสร