ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียนรติชั้น 1 โรงเรี

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโฆสิตสโมสร เข้ารับการอบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียนรติชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร