ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าให้คำแนะนำวิธีการดำเนินการเข้าร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าให้คำแนะนำวิธีการดำเนินการเข้าร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำ ณ ห้องประชุมชั้น 3