ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

งานอนามัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมการเต้นประกอบเพลง ?ยุงลายตัวร้าย?

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 งานอนามัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมการเต้นประกอบเพลง ?ยุงลายตัวร้าย? ของนักเรียนชั้นอนุบาล ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนโฆสิตสโมสร