ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 โดย พระราชวชิรโมลี ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ได้รายงานการดำเนินงานในปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร