ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทดลองสอน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนายสุพจน์ รักร่วม หัวหน้างานวิชาการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนโฆสิตสโมสร