ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำการประเมินตนเอง (SAR)

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นางสาวมนันยา สายชู ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนำส่งผ่านระบบออนไลน์ (E-SAR) และการเชื่อมโยงในระบบแบบ Real Time ตามโครงการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร