ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจากนางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกุลวรรณ มงคลโสฬศ นักวิิชาการการเงินและบัญชี เป็นผู้นิเทศ ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น