ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ร่วมงานทำบุญโรงเรียนปริยติธรรม พฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโฆสิตสโมสร และครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร ร่วมงานทำบุญโรงเรียนปริยติธรรม พฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร