ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม