ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับการนิเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ Kosit Zero waste School

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการนิเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ Kosit Zero waste School ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการในขั้นต่อไป