ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนโฆสิตสโมสร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูพิพิธวรกิจจาทร พระครูโฆสาภิวัฒน์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปญฺญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอาจารย์วชิระ สุปภาโส วัดเทวีวรญาติ พระอาจารย์คำ วชิรวํโส วัดนาคกลางวรวิหาร และพระอาจารย์ธาราธร จิรธมฺโม วัดเวตวันธรรมาวาส พระวิทยากร บรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4