ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา นางสาววราจินต์ สุนทรายน และนางสาวภัทรลดา เกิดกำไร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา นางสาววราจินต์ สุนทรายน และนางสาวภัทรลดา เกิดกำไร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร กล่าวต้อนรับและชี้แจงข้อปฏิบัติในการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา