ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้ารับการทดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ (center one) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จำนวน 41 คน เข้ารับการทดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ (center one) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายสุพจน์ รักร่วม หัวหน้างานวิชาการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนในการทำแบบทดสอบ ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร