ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นางสาวจารุพัชร์ พิชัยอุตกฤษฏ์ นางสาวอัญชลี วังมะนาว ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนักเรียนโรงเรียนจากชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเฉลิมรัฐ ติ่งอ้วม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสิทธิชัย ตันเจริญ ครูโรงเรียนสตรีวัดระฆัง