ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "fai-fah to school" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่สนุก ผ่อนคลาย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้เยาวชนในชุมชน ได้

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "fai-fah to school" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่สนุก ผ่อนคลาย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้เยาวชนในชุมชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยคณะครูประจำชั้น เป็นผู้ดูแลตลอดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย