ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิเชียร นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ โดยมีนายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร เข้ารับฟังคำแนะนำในครั้งนี้