ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับการนิเทศสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2566

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการนิเทศสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกุสาวดี สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร พร้อมด้วยนายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร และนายสุพจน์ รักร่วม หัวหน้างานวิชาการ ให้การตอนรับ ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินการในเรื่อง การแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ในภาคเรียนที่ 1/2566