ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 14

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 14 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นางสาวรัตนภรณ์ คติมงคล นางสาวทัศน์วรรณ บุญมาก นางสาวอรอนงค์ สินสุพรรณ์ ครูโรงเรียนโฆสิตสโมสร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting