ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีกิจกรรมทั้ั้งหมด 3 ฐาน และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้