ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันชนะรายการต่างๆ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันชนะรายการต่างๆ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด.ญ.รัชวิน บุญบาง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ด.ญ. วิรตี แดงกลัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ด.ญ.กานต์มีสุข ลีภัทรศรีสุข ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ด.ญ. พรรนิภา ไชยรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6