ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นอนุสรณ์ 151 ปี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นอนุสรณ์ 151 ปี ในวาระครบรอบมรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร เข้าร่วมพิิธีในครั้งนี้