ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 รอบประเมินเอกสาร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยม

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 รอบประเมินเอกสาร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย