ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ณ โรงเรียน โฆสิตสโมสร

แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ณ โรงเรียน โฆสิตสโมสร ในการนี้นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร รับรายงานตัวและชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมอบหมายงาน ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร