ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในการนี้ นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันรายการต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมฐานกิจกรรมจำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานถอดรหัส Davinci ฐาน Board Game ฐานตะ ตุง ตวง และฐานพายอาร์ยกกำลังสอง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโฆสิตสโมสร