ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนโฆสิตสโมสร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566 โดยมีครูประจำชั้น คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด