ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ความภาคภูมิใจ รางวัลวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นางธนาทิพย์ ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร รางวัล ?ครูดีศรีประถมกรุงเทพ? พ.ศ.๒๕๖๓ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓