ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

Open House Kosit. เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

Open House Kosit. เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ภายใต้หัวข้อ "สืบสานวัฒนธรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี" เพื่อนำเสนอผลงานการ เรียนรู้ของนักเรียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ สถานศึกษาที่เป็นเลิศตมกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง๘ กลุ่ม