ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร ข้าราชการครู เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายอนันต์ นีรนาทธารา ข้าราชการครู
2 นายสุพจน์ รักร่วม ข้าราชการครู
3 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ข้าราชการครู