ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวภัทรลดา เกิดกำไร ครูผู้ช่วย
2 นางสาวอัญชลี วังมะนาว
3 นายอนันต์ นีรนาทธารา ข้าราชการครู
4 นายสุพจน์ รักร่วม ข้าราชการครู
5 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ข้าราชการครู
6 นายนัฐวุฒิ บุษบา พนักงานราชการ
7 นายพุฒิวิชญ์ โตเทศ