ถาม-ตอบ
  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด เพศชาย

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโฆสิตสโมสร ประธานกรรมการสถานศึกษา
2 พระครูพิพิธ วรกิจจาทร
3 นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 นายอนันต์ นีรนาทธารา ข้าราชการครู
5 นายสุพจน์ รักร่วม ข้าราชการครู
6 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ข้าราชการครู
7 นายสมชาย ฟื้นหัวสระ ครู
8 นายนัฐวุฒิ บุษบา พนักงานราชการ
9 นายพุฒิวิชญ์ โตเทศ