• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

นางสาวศรัณย์ธรรศ์ จันทะรัง ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ