• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

อัลบัมทั้งหมด

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม) ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ ขนมปังจำนวน 320 ชิ้น ให้กับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร

โครงการตรวจคัดกรองภาวะตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย

พระครูพิพิธวรกิจจาทร ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ ไอศครีมกับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนโฆสิตสโมสรรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 25667

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม) ให้ความเมตตา อนุเคราะห์ ขนมเฉาก๊วยเย็นให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร

พิธีต้อนรับ นางสาวนภัสรัญช์ สุขเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนโฆสิตสโมสร ปีการศึกษา 2567

นิทรรศการ การประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กราบนมัสการและขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

กราบนมัสการและขอพรจากพระเถระผู้ใหญ่ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กล่าวต้อนรับนักเรียนและให้โอวาท เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มกรุงธนบุรี ครั้งที่ 8/2566

ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

บริษัท บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน PLUS ให้กับโรงเรียน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโฆสิตสโมสร ครั้งที่ 2/2566

ทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนบูรณะบ่อน้ำมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ศึกษาดูงานระบบจัดการเอกสารออนไลน์ (E-Filling)

การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ความเพียรผลิใบ" ครั้งที่ 2 โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหาร คณะครู เป็นตัวแทนถวายปัจจัยการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยเข้าตรวจลูกน้ำยุงลายภายในโรงเรียน

มูลนิธิ คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท

การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน 2 ปีการศึษา 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ?ทาโรออนสคูล? นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับชั้นปฐมวัย

นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาปาร์กัวร์ ตามโครงการ Move for life

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 มอบชุด PPE

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น

Kosit zero waste school ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์ 1

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และ 6 เข้ารับการตรวจฟัน

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และ 6 เข้ารับการตรวจฟัน

นักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาปาร์กัวร์ ตามโครงการ Move for life

วันสันติภาพสากล ประจำปี 2566

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในห้องเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2566

เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. 66

โครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566

โครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566

การประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2565

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

โครงการโฆสิตพิชิตชีวิตด้วย CPR ปีการศึกษา 2566

KOSIT GOT TALENT ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2566

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น

กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ นางสาวสุนันทา ตะกรุดจันทร์ เนื่องในโอกาสได้รับการเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ณ โรงเรียน โฆสิตสโมสร

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

อบรมระเบียบวินัยและพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

การตวรจเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED)

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนกันยายน 2566

เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย-อาหารและเครื่องดื่ม จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มไมโล และให้ความรู้พื้นฐานด้านโภชนาการพร้อมกิจกรรมออกกำลังกาย

ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบ Smart Classroom ภายในห้องเรียนคณิตศาสตร์

รับการนิเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการ Kosit Zero waste School

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566

เข้ารับทุนการศึกษาจากวัดอมรินทรารามวรวิหาร

จัดกิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม ?ธรรมะสู่ดวงใจ? ?เปิดประตูใจ ใส่ประตูธรรม นำสู่ประตูโรงเรียน? ประจำปีการศึกษา 2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา นางสาววราจินต์ สุนทรายน และนางสาวภัทรลดา เกิดกำไร นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง เนื่องจากเหตุการณ์ที่พักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

เข้ารับการทดสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ (center one) วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "fai-fah to school" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในรูปแบบที่สนุก ผ่อนคลาย เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้เยาวชนในชุมชน ได้

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566

จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2566

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามโรงเรียนโฆสิตสโมสร

รับการนิเทศสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2566

นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม ข้าราชการครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มอบไอศครีมให้กับนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร เพื่อรับประทานในช่วงพักกลางวัน ณ สนามโรงเรียนโฆสิตสโมสร

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ 14

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันมรณะกาลพระธรรมธีรราชมหามุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 84 ปี 7 รอบ พระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร ป.ธ.4) ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาว

จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันชนะรายการต่างๆ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีมหาพุทธาภิเษก วัตถุมงคล รุ่นอนุสรณ์ 151 ปี

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 รอบประเมินเอกสาร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยม

ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ร่วมงานทำบุญโรงเรียนปริยติธรรม พฺรหฺมรํสี วัดระฆังโฆสิตาราม ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

รับตราพระราชทาน ?บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย? ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

สอบคัดกรองนักเรียน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนางธนพร ธรรมสถิตย์เดช พี่สาวของนายธนพล วัฒนปรีดี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโฆสิตสโมสร

การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม

ร่วมหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

ตรวจสอบความปลอดภัยของถังดับเพลิงและความพร้อมในการใช้งานตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

นายสมศักดิ์ คำภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะ เข้าให้คำแนะนำวิธีการดำเนินการเข้าร่วมประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

งานอนามัย โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมการเต้นประกอบเพลง ?ยุงลายตัวร้าย?

รับการนิเทศสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1/2566

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

นำเสนอการจัดกิจกรรม fai-fah to school ประจำปี 2566

นำเสนอ ?KOSIT zero waste? ตามแผนงานโรงเรียนปลอดขยะ

พิธีมอบป้ายตำแหน่งงานให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน

ให้ความรู้ความเข้าใจการล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อสุขอนามัยที่ดีและห่างไกลจากเชื้อโรค ผ่านกิจกรรมเต้น ?ล้างมือบ่อย ๆ?

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้กับนางสาวเนตรนภา ลีปาน เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงภายในห้องเรียนต่าง ๆ

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำการประเมินตนเอง (SAR)

การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

นายปัญญา ติวัฒนาการ และคณะ มอบเงินจำนวน 18,500 บาท ให้กับโรงเรียนโฆสิตสโมสร เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ร่วมเวียนเทียน ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน มอบยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบิน ขนาด 15 ml. จำนวน 400 ซอง

ทำพิธีอัญเชิญ "พระพุทธโฆสิตมหามุณี" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียน

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ละเอียด เอี่ยมศรี และ นางวริศรา สัพโส ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล พระมหาปรีชา ปสนฺโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ท่านวรางคณา ไชยเรือน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ วัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ร่วมแห่สงกรานต์ เนื่องในงาน Bangkok Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย ชื่นอุรา น่าสบาย ประจำปี 2566

ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณีของไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร

เข้าร่วมการประชุมสรุปโครงการบางกอกน้อยโมเดล ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลศิริราช

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2566

โรงเรียนโฆสิตสโมสร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนโฆสิตสโมสร ร่วมยกร่างระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือนักเรียนโรงเรียนโฆสิตสโมสร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบ ปีการศึกษา 2566

ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบระเบียนผลการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565

ร่วมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสพระครูปลัดธีรวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดระฆังญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหล

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมพลาธิการทหารเรือ การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการลอกท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดโรงอาหารชั้น 2

รับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา

ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานวันมรณกาล ครบรอบปีที่ 36 น้อมอุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพญาณเวที (ลมูล สุตาคโม ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และร่วมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระประสิ

ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันมรณกาลน้อมอุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพประสิทธิคุณ (ผัน ติสฺสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

อบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับ การทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียนรติชั้น 1 โรงเรี

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิิการ ก.ค.ศ. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท

โรงพยาบาลศิริราชมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสายตา

นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิชัย เบญจรงคกุล และนายพิรชัย เบญจรงคกุล มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ร่วมพิธีอันเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ประทานจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-ยุวกาชาด

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

Kosit Open House

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

นักเรียนเข้าศึกอบรมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

กิจกรรมค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"

มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

หลวงตาปรสิทธิ์ อาจิณฺณธมฺโม พระอาจารย์สอนศีลธรรม มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

โรงเรียนโฆสิตสโมสร รับการตรวจเยี่ยมและนิเทศสถานศึกษา ครั้งที่ 3

นักเรียนอนุบาล 3 รับการประเมินพัฒนาการ

ทดสอบก่อนสอบ Pre- O-net ปีการศึกษา 2565

ตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่70

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดบ้านมหรรพ์นิทรรศวิชาการ

เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศึกษานิทศเข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัย

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 Kosit Games

ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาครูสุพจน์ รักร่วม

โครงการตรวจคัดกรองภาวะสายตาขี้เกียจและวัดสายตาประกอบแว่น

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนสตรีวัดระฆง

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนสตรีวัดระฆง

ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมธีรราชมหามุนี

สาธารณสุขศูนย์ 30 (วัดเจ้าอาม)เข้าตรวจสุขภาพและพัฒนาการนักเรียน

ผู้อำวนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าให้กำลังใจนักเรียนก่อนการสอบ O-net

ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูเข้าร่วมเชิญสัญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ศูนย์ประสานการสอบที่ 5

โรงเรียนโฆสิตสโมสร สนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Happy to exercise โครงการสำหรับ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจัดโดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคณะครูที่ได้รางวัลเข้าร่วมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้อำนวยการเข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดหนัง

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมหนูน้อยนักเล่านิทาน ระดับชั้นอนุบาล 1-3

กิจกรรมค่าย เยาวชน...รักษ์พงไพร

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา (904)

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2566

วันตรุษจีน

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร

ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคล

Kick off and The diary ร่วมงานย้อนรอยบันทึก สำนึกรักชาติ ประวัติศาสตร์ไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่น 12 ปี (ชาย)

กิจกรรมวันเด็ก

วันครู 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ผู้อำนวยการคณะครูกราบขอพรปีใหม่

ผู้อำนวยการร่วมงานฌาปนกิจ คุณแม่และพี่สาว พระมหาไพบูลย์

การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านเขียน

คณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อนุเคราะห์แจกไอศครีมและ snack bok ให้กับนักเรียนทุกๆคน

การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน กลุ่มกรุงะนบุรี ครั้งที่ 1/2566

ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

ประชุมคณะครูเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประชุมศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์

พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

เข้าค่ายลูกเสือ 14-16 พ.ย. 65

อบรมการปฐมพยาบาล

ร่วมงานมหาทานผ้าป่าสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ

ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบธรรมศึกษา 2565

วันมหาธีรราชเจ้า

ทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันพระ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ประกวดหนูน้อยนพมาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต ในสถานศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

ท่านผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดภาคเรียน

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

ร่วมงานกฐินพระราชทานวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬาปันจักสีลัด

การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ

ผู้อำนวยการเข้ารับตำแหน่ง

นักเรียนแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อำนวยการ

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการดรงเรียน

งานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน

เครือข่ายผู้ปกครองมอบอุปกรณ์กีฬา

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่4

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

ระดับชั้นปฐมวัยเรียนรู้แหล่งเรียนรู้

ครูดีศรีประถมศึกษากรุงเทพ

ร่วมงานมุทิตา ผู้เกษียณอายุราชการ

กิจกรรมสวมนต์หมู่

สัปดาห์ห้องสมุด

ร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ

ร่วมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันพระ

จัดการเรียนการสอน o-net

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กิจกรรมค่าย English Camp

วันแม่

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

อบรม

กิจกรรมหล่อเทียน

ตักบาตรวันพระ

กิจกรรมวันสุนทรภู๋

แต่งกายผ้าไทย

สวดมนต์ยาว วันศุกร์

กิจกรรมไหว้ครู

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน

แสดงความยินดีกับประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565

นิเทศติดตาม

วันเปิดเทอมวันแรก

เตรียมความพร้อม

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

นิเทศติดตามวันเปิดภาคเรียน

กิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 2564

ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

นักเรียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1

กิจกรรมแนะแนว

ประเมินความพร้อมด้านการอ่าน RT

รับรางวัลแทนนักเรียน งาน S.R. Online Open House

แจกอาหารเสริมนม+ค่าอาหารกลางวัน

ประชุมบุคลากรครู

วันตรุษจีน

กิจกรรมวันเด็ก

บุคลากรรับการฉีดวัคซีน เข็ม ที่ 3 Pfizer,BioNTech

คุณบัญชา เทียนศิริ ประธานชุมชนวังหลัง ใช้สถานที่ โรงเรียน จัดงานวันเด็ก

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านน้ำท่วม

คณะครูฝึกการตรวจ ATK ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

นักเรียนชั้น ป.6 ถ่ายภาพ เตรียมจบการศึกษา

น้อมถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสอายุวัฒน ท่านบวรรังษี

แจกอาหารเสริม (นม)ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมครู ครั้งที่7/2564

ลงนามข้อตกลงการพัฒนางาน

มอบโล่และเกียรติบัตรกิจกรรมประกวดสื่อจาก กศจ.

กิจกรรมแห่กระทงถวายวัด

รับการนิเทศกำกับติดตาม

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมโรงเรียนโฆสิตสโมส

วันภาษไทย

ระบบดูแลช่วยเหลือ

อบรมการทำสื่อ

ฉ๊ดพ่นฆ่าเชื้อ

หน่วยตรวจพระราชทาน

สอบ NT

นิเทศติดตาม

การเรียนการสอน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

การเรียนการสอน

แจกอาหารเสริมนมและค่าอาหารกลางวัน

การเรียนการสอน

ประชุมยกระดับ NT

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

English Camp

ทัศนศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

21 กันยายน วันสันติภาพสากล

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ลงนามถวายพระพร

แจกหน้ากาก

เทียนพรรษา

เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ฉีดวัคซีน

หล่อเทียน

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

รับโล่ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

Open House Kosit. เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.1

วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

กิจกรรมวันเด็ก 10 ม.ค. 63

กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันพระ02/01/63

วันคริสต์มาส

ประชุม