• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนโฆสิตสโมสร
51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 024113401 โทรสาร 024182150

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนโฆสิตสโมสร