• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านเขียน

การประเมินความสามารถและทักษะการอ่านเขียน นักเรียน ป.1-ป.6