• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำวนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าให้กำลังใจนักเรียนก่อนการสอบ O-net

ผู้อำวนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าให้กำลังใจนักเรียนก่อนการสอบ O-net