• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูเข้าร่วมเชิญสัญาบัตรพัดยศและผ้าไตร

ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการคณะครูเข้าร่วมเชิญสัญาบัตรพัดยศและผ้าไตร