• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

นักเรียนเข้าศึกอบรมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครูนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและประชาชน