• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ใหักับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565