• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบระเบียนผลการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบระเบียนผลการเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ นักเรียนได้เข้ากราบลาพระเทพประสิทธิคุณ (ประจวบ ขนฺติธโร) เจ้าอาวาสวัดระฆัง โฆสิตารามวรมหาวิหาร เพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา และรับพรจาก พระราชวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโฆสิตสโมสร