• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมพลาธิการทหารเรือ การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการลอกท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดโรงอาหารชั้น 2

โรงเรียนโฆสิตสโมสร ได้รับความอนุเคราะห์จาก กรมพลาธิการทหารเรือ การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในการลอกท่อระบายน้ำ และทำความสะอาดโรงอาหารชั้น 2 โรงเรียนโฆสิตสโมสร