• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

22 มิถุนายน 2566 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานน้อมอุทิศถวาย เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม โดย นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการ นำนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับทุนการศึกษา จากพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานในพิธี