• โรงเรียนโฆสิตสโมสร
    51/2 ซ.วัดระฆัง ต.ศิริราช อ.เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนโฆสิตสโมสร จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2566 โดย นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวีนัส จอมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร ในโอกาสนี้ นายศรัณย์ภัทร ทรัพย์ขุมทอง ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 โรงเรียนโฆสิตสโมสร